Předejděte požárům s naší webovou aplikací!

9. 5. 2019

ČR je v současné době oblastí se zvýšeným rizikem výskytu požárů. Zvýšení bezpečnostních opatření je na místě. Pro Hasičský Záchranný Sbor jsme proto vytvořili speciální webovou aplikaci sloužící k ohlášení plánovaného pálení místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje. Plánujete letos táboráky, nebo pálení klestí na zahradě? Ohlašte to příslušnému hasičskému sboru ->>>

https://paleni.izscr.cz/