Výroba systému plánování služeb ošetřovatelek. Systém generuje plán práce
pro 14 oštřovatelek a 70 klientů na základě více než 30 proměnných - dovolených,
očr, bydliště, vytížení, přání klientů, dovedností atd. Systém je schopen se učit z oprav
provedených obsluhou. 

Sdílení