Aplikace na výpočet ceny a nejlepší trasy svozu dřeva z lesů na pily

  • Podpora dispečerů
  • Mapová aplikace svozu dřeva (mapový podklad SUJ, mapy google)
  • Dynamické vykreslování cenové mapy